Özgeçmiş

Adı Soyadı: Fatih Özaltın

Doğum Tarihi: 11 Şubat 1971

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi

Ege Üniversitesi

1988-1994

Y. Lisans

Çocuk Sağ.ve Hast.

Hacettepe Universitesi

1994-2000

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Çocuk Nefrolojisi ve Çocuk Romatolojisi

Hacettepe Üniversitesi

2000-2002

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı : Henoch-Schönlein Purpurasında Kanda Nötrofil, Monosit ve Lenfositlerde Fas-Fas ligand Ekspresyonu ve Apoptozis (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nesrin Beşbaş)

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı : Çocukluk Çağı Kresentik Glomerulonefritlerin Patogenezinde Apoptozisin Yeri (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nesrin Beşbaş)

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağ.ve Hast.

1994-2000

Başasistanlık

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağ.ve Hast.

1998-1999

Dr.Ar.Gör.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji ve Romatoloji Ünitesi

2000-2004

Postdoctoral Research Fellow

University of Michigan Dept.of Pediatric Nephrology

2004-2005

Yrd. Doç.Dr

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji ve Romatoloji Ünitesi

2005-2006

Doç.Dr.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji ve Romatoloji Ünitesi

2006-2018

Prof.Dr.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji/Çocuk Romatoloji Üniteleri

2018-

Projelerde Yaptığı Görevler :

 • CoQ10 Nefropatisinde Koenzim Q10 İçerikli Nanoterapötiklerin Tedavi Etkinliğinin Araştırılması ve İn Vitro Modelde Mitokondrial Fonksiyonların Karşılaştırılması Hacettepe Üniversitesi Kapsamlı Araştırma Projesi Proje Yürütücüsü, 2018-
 • Nadir bir hastalık olan Sistinozis tanısında ve izleminde kullanılabilecek yeni biyobelirteçlerin araştırılması: Klinik ve in vitro temelli multiomik (genomik, proteomik, metabolomik ve fluksomik) çalışmalar, TÜBİTAK 1001 Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 2018-
 • EURenOmics (Avrupa Birliği 7.Çerçeve Projesi), Proje Ortağı, 2012-2017
 • PodoNet: Consortium for Clinical, Genetic and Experimental Research into Hereditary Diseases of the Podocyte", E-RARE (ERA-Net for research programs on rare diseases) Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 2008-2011.
 • Moleküler Nefroloji laboratuarının Kurulması, Hacettepe Üniversitesi Alt Yapı Projesi, 06A 101 008. Proje Yürütücüsü, 2007 (web: http://www.nephrogenetics.hacettepe.edu.tr ).
 • Ailesel Akdeniz Ateşi Düşünülen Çocukların Kolşisine Yanıtlarının Plasebo Kontrollü Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Kapsamlı Araştırma Projesi, 08 01 101 007, Proje Yürütücüsü, 2009
 • A multicenter, randomized, double-blind, paralel-group, evaluation of 12 weeks of valsartan compared to enalapril on sitting systolic blood pressure in children 6 to 17 years of age with hypertension (CVAL489K2302), Faz 3 çalışma, Yardımcı Araştırıcı (08/05/2008)
 • A randomized, multicenter, double-blind, 6 week study to evaluate the dose response of valsartan on blood pressure reduction in children 1-5 years old with hypertension, followed by a 2 week placebo withdrawal period (CVAL489K2303). Faz 3 çalışma, Yardımcı Araştırıcı, 2008
 • "Ailevi Akdeniz Ateşinde SAA1, SAA2 ve ApoE Polimorfizmleri ve Bu Polimorfizmlerin Amiloidoz ile Hastalardaki Kolşisin Farmakogenetiği ile İlişkisi", Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Güdümlü altyapı projesi, 01 G 003, Yardımcı Araştırıcı, 2003
 • "Deneysel Proliferatif Glomerulonefrit Modelinde MCP-1 ve Reseptörlerinin Rolü ile Siklosporin A'nın Yeri", Hacettepe Üniversitesi Araştırma Projesi, 01 02 101023, Yardımcı Araştırıcı, 2004
İdari Görevler :

Başasistanlık Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağ.ve Hast. 1998-1999

Diğer Görevler:

Moderatör, "8.Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı", 30 Kasım-1 Aralık 2002, Ankara

Bilimsel dergilerde hakemlik

Pediatric Nephrology

The Turkish Journal of Pediatrics

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Çocuk Nefroloji Derneği

Çocuk Romatoloji Derneği

European Society For Paediatric Nephrology (ESPN)

International Pediatric Nephrology Association (IPNA)

Türk Nefroloji Derneği

ERA-EDTA

Ödüller ve dereceler :

 1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 34. Dönem Birinciliği (Haziran 1994).
 2. The role of apoptosis in childhood Henoch Schonlein purpura. European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association Annual Congress, Vienna, Austria 24-27 June, 2001. "Best abstracts presented by young authors" ödülü
 3. Ailevi Akdeniz ateşinde kemik mineral kontenti, serum ve idrar kemik döngüsü belirleyicileri (sözlü sunum). 1.Ulusal Osteoporoz Kongresi, 7-11 Ekim 2002, Antalya (birincilik)
 4. Sürekli ayaktan periton diaylizi uygulanan son dönem böbrek yetmezliğindeki çocuklarda beslenme durumunun değerlendirilmesinde leptin ve IGF-1'in yeri (sözlü sunum). 3.Ulusal Pediatrik Nefroloji Kongresi, 10-13 Kasım 2002, Antalya , (Anadolu Böbrek Vakfı Eğitim Teşvik Ödülü)
 5. The role of apoptosis in the course of crescentic glomerulonephritis in childhood. World Congress of Nephrology. 8-12 June2003, Berlin (ESPN ödülü)
 6. Hacettepe Üniversitesi 2004-2005 Akademik Yılı Bilimde Teşvik Ödülü (26.09.2006)

Yönettiği tezler

 1. Üriner Sistemin Konjenital Anomalisi (USKA) Olan Çocukların Klinik Seyirleri ve Bu Hastalarda Son Durum Hakkında Fikir Verebilecek İlk Değişkenlerin Saptanması, Dr. Pınar Çetinkaya Gür'ün Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi, 2013.
 2. ADCK4 Mutasyonu Saptanan Hastaların Uzun Dönem İzlem Sonuçları, Dr. Mustafa Atmaca'nın Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi, 2017.

 
Prof. Dr. Fatih Özaltın'ın otobiyografisi için tıklayın